Posle 112 EXPO bezbedniji smo nego pre

13.06.2012.

Završen je 38. međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu - 112 EXPO. Ispunio je svoju društveno-bezbednosnu, komercijalno-ekonomsku i humanitarnu misiju, što su potvrdili i domaći i strani izlagači.

Da Sajam bude mesto na kome se zaista pokazuje i proverava sve što se na planu borbe protiv sve češćih nepredvidivih, vanrednih, pogubnih i katastrofalnih situacija i pojava čini, veoma su zaslužni Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, preciznije Sektor za vanredne situacije, kao i Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije, odnosno njegova Uprava za bezbednost i zdravlje na radu. Oni su veoma jasno pokazali da građani, privredni subjekti i društvo u celini i u najtežim situacijama nisu nezaštićeni i prepušteni sebi, čak i u slučajevima kad su žrtve vlastitog, a ne tako retkog, nemara.

Neposredni učesnici i izlagači pokazali su se kao pragmatični poslovni partneri koje ni kriza nije mogla da spreči da svoje proizvode i usluge predstave na tržištu, vodeći računa o edukativnoj ulozi i humanosti.

Brojke govore i o snazi poslovnog entuzijazma, kojeg na 112 EXPO nije nedostajalo. Među poslovnim posetiocima koji su posetili 112 EXPO bilo je 11 odsto direktora, 15 odsto rukovodilaca službi protivpožarne zaštite, 20 odsto rukovodilaca službi bezbednosti i zdravlja na radu, 11 odsto projektanata, 5 odsto sistem inženjera, 2 odsto službenika u nabavci, 1% procenat vatrogasaca-spasilaca, 2 odsto šefova službi obezbeđenja, dok je ostalih posetilaca iz kategorije poslovnih bilo 33 odsto.

U odnosu na oblast delatnosti iz koje su došli, poslovnih posetilaca bilo je 20 odsto iz državne administracije i strukovnih udruženja, 16 odsto projektanata, 11 odsto proizvođača, 5 odsto instalatera, 4 odsto distributera, 16 odsto korisnika bezbednosnih sistema i usluga, dok 28 odsto ostalih pripada nekoj od brojnih drugih delatnosti.

A šta je bilo u fokusu njihovih interesovanja? Za 27 odsto to je bila bezbednost radnog mesta i proizvoda, za 16 odsto bezbednost na radu, a 10 odsto se fokusiralo na zdravlje na radu, spasavanje, hitnu-prvu medicinsku pomoć i (para)medicinsku opremu. Na prvo mesto svojih interesovanja po 9 odsto stavilo je strukturnu zaštitu od požara, kao i sprave i opremu za početno gašenje požara i opremu za rad sa opasnim materijama. Za čak 7 odsto poslovnih posetilaca prvi na listi prioriteta bili su stabilni sistemi za gašenje požara (instalacije i sistemi), za 6 odsto to je tehnička i operativna zaštita od požara, a za 5 odsto najvrednija pažnje bila su vatrogasno-spasilačka vozila za gašenje i spasavanje. Ostali su svoja interesovanja rasporedili ovako: 4 odsto interesovanje je fokusiralo na aparate i opremu za reagovanje u vanrednim situacijama, 3 odsto na uređaje i aparate za merenje i detekciju u vanrednim situacijama, 2 odsto na preventivnu zaštitu i oporavak podataka u vanrednim situacijama, a po 1 odsto na 112 integrisani sistem za reagovanje u vanrednim situacijama i vozila za hitnu medicinsku pomoć u vanrednim situacijama.

Svaki posetilac sajma 112 EXPO video je, čuo ili saznao nešto novo, što neće zaboraviti.